Center za krepitev zdravja

Ali si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi?

Center za krepitev zdravja Kočevje (v nadaljevanju CKZ Kočevje) je samostojna enota zdravstvenega doma Kočevje. Izvajamo preventivne programe primarnega zdravstvenega varstva, kar zajema tudi delo v lokalni skupnosti. Ključno vlogo za nas imajo dejavnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v skrbi za zdravje v lokalnem okolju. Pozivamo tudi k skrbi za zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah. Delavnice in svetovanja za krepitev zdravja izvajamo ob napotitvi zdravnikov in kot obliko promocije zdravja za zaposlene. Sodelujemo z različnimi društvi in delovnimi organizacijami (npr. s Podjetniškim inkubatorjem, Dnevnim centrom ŠENT, Ljudsko univerzo, VDC Želva …) ter z izobraževalnimi ustanovami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva na Kočevskem.

Naše delo obsega naslednje programe in dejavnosti:

 • program priprava na porod in starševstvo,
 • program Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah,
 • Zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
 • Program za krepitev zdravja za odrasle,
 • Program Promocije zdravja na delovnem mestu,
 • dejavnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. 

V tej enoti deluje multidisciplinarni tim:

 • diplomirane medicinske sestre
 • psihologinja
 • dietetičarka
 • fizioterapevtki
 • kineziolog

Sodelujemo in povezujemo se še z ostalimi strokovnjaki znotraj zdravstvenega doma:

 • z ginekologi in diplomiranimi babicami v programu Priprava na porod in starševstvo
 • s pediatri in timi otroškega in šolskega dispanzerja ter šolami pri pripravi in izvedbi Družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti
 • s patronažno službo z aktivnostmi v lokalni skupnosti
 • s timi Ambulant družinske medicine

Program za krepitev zdravja zajema:

 • 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstvenovzgojnih delavnic, psihoedukativnih delavnic in individualnih svetovanj)
 • Presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše od 65 let
 • Individualno svetovanje osebam v duševni stiski
 • Pogovorne ur za krepitev zdravja, ki so namenjene ciljni populaciji za krajše individualne posvete s strokovnjakom iz CKZ glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem
 • Varno vadbo v nosečnosti
 • Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti