Zobozdravstvena vzgoja

Za zdravje našega telesa je potrebno zdravo zobovje, ki daje obrazu lepoto in nas navdaja s samozavestjo. 
Bolezni zob, zobna gniloba in bolezni obzobnih tkiv ter nepravilnosti v razvoju čeljusti negativno vplivajo na naše zdravje. Zato želimo z zobozdravstveno vzgojo in preventivo zajeti čim večji del populacije. Cilji zobozdravstvene vzgoje so pravočasno in pravilno seznanjanje populacije o škodljivostih, ki ogrožajo njihovo ustno zdravje, motivirati posameznika, da bo aktivno sledil sodobni preventivi, ter da bo izboljšal lastno ustno zdravje in prenašal znanje na svoje bližnje.

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Zobozdravstveno vzgojo v vrtcih izvajamo v vseh starostnih obdobjih. Skupine otrok v prvem starostnem obdobju diplomirana medicinska sestra obišče predvidoma dvakrat v šolskem letu, v drugem starostnem obdobju pa trikrat v šolskem letu.

Prvo starostno obdobje (1 – 3 leta)

V prvem starostnem obdobju je poudarek na demonstraciji in učenju čiščenja zob z osveščanjem o zdravi prehrani, zobnih razvadah in predstavitvijo pripomočkov za ustno higieno. 

Drugo starostno obdobje (4 – 6 leta)

V drugem starostnem obdobju nadaljemo in nadgrajujemo vsebine iz prvega obdobja s poudarkom na demonstraciji in učenju čiščenja zob z osveščanjem o zdravi prehrani, zobnih razvadah in predstavitvijo pripomočkov za ustno higieno. Srečanja so namenjena teoretičnemu delu (zgodbice, igre, risanke, pobarvanke ipd.) ter praktičnemu prikazu rednega in pravilnega umivanja zob v umivalnicah (ob vsakem obisku).

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ŠOLSKE OTROKE

Zobozdravstveno vzgojo v šolah izvajamo v vseh razredih. Skupine otrok od 1. do 5. razreda diplomirana medicinska sestra obišče predvidoma desetkrat v šolskem letu, od 6. do 9. razreda pa predvideno trikrat v šolskem letu.

Od 1. do 5. razreda

V tem obdobju se priporoča izvajanje ZZVP tako teoretičnih osnov, kot tudi praktičnih metod. Srečanja z učenci se nanašajo na utrjevanje že osvojenega znanja pravilnega čiščenja zob in kontrole čistosti s poudarkom na vseh ključnih preventivnih dejavnostih za ohranjanja zdravih zob.

Od 6. do 9. razreda

V tem obdobju se ponovi vsa osvojena znanja s področja ohranjanja zdravja zob in celotne ustne votline, vključno z zdravo prehrano, razvadami in rednimi obiski pri zobozdravniku.

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE

Zobozdravstveno vzgojo v srednjih šolah izvajamo v 1. in 3. letniku, katere diplomirana medicinska sestra obišče predvidoma desetkrat v šolskem letu. 

1. in 3. letnik 

V tem obdobju se priporoča predvsem vzdrževanje osvojenih znanj v skrbi za ustno zdravje. Ključne vsebine se nanašajo predvsem na posledice določenih razvad (posledica kajenja, alkohola in drugih razvad) na ustno zdravje in obolenja dlesni in obzobnih tkiv ter rak ustne votline.